top of page
Meidoorn 01 transparant.png

Wat is de Nieuwe Meidoorn

De Nieuwe Meidoorn is een wijkgebouw waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan diverse activiteiten. De ontmoeting vervult een huiskamerfunctie voor de wijken Tuinzigt en Westerpark. Buurtbewoners kunnen hier terecht om een kopje koffie te drinken een potje te biljarten, te kaarten of aan een activiteit mee te doen.                                            Onze vrijwilligers zetten zich in om De Nieuwe Meidoorn een gezellig wijkcentrum te maken met volop activiteiten voor jong en oud. Daarnaast is De Nieuwe Meidoorn een bedrijfsverzamelgebouw voor diverse organisaties die hier ook gehuisvest zijn. Zie pagina Partners. U bent van harte welkom van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.           U kunt de zaal huren om uw eigen activiteit te organiseren. (niet voor privéfeesten!)  Dat kan ook ondersteund worden door het wijkplatform, ook financieel.                                                        Voor vragen daarover kunt u terecht bij de gemeente of bij de wijknetwerker Erik Neve (0610926288) erik.neve@surplus.nl

bottom of page